Projekt dofinansowała fundacja mBanku


Od początku września do końca grudnia 2014 roku w naszej szkole realizowany był projekt edukacyjno–wychowawczy, opracowany przez Zespół Nauczycieli Matematyki i współfinansowany przez Fundację mBanku:

„Językiem matematyki został opisany Świat”

Inspiracją do opracowania projektu był złoty podział odcinka oraz jego piękno w otaczającym nas Świecie.

Przedstawiamy poniżej najistotniejsze działania podjęte w ramach realizacji projektu:
 • Założyliśmy w XXI LO koło matematyczne. Zajęcia tego koła prowadzili wszyscy nauczyciele matematyki. Zajęcia dodatkowe poświęcone problematyce projektu objęły tym sposobem ponad 140 uczniów, zainteresowanych matematyką (82 z klas I, 60 z klas II i 4 z klas III). Największe powodzenie miały te zajęcia wśród uczniów klas z rozszerzoną nauką matematyki.

  Terminy zajęć koła matematycznego Rozwiń


 • Oprócz roboczych lekcji, poświęconych opracowywaniu prezentacji przez poszczególne grupy i klasy, w ramach koła matematycznego odbywały się także wykłady zaproszonych specjalistów – pracowników łódzkich uczelni wyższych.
  W szczególności były to:
  • 21 października 2014r. - Spotkanie z p. dr Violettą Lipińską - wykładowcą Politechniki Łódzkiej - Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej – Instytut Matematyki.
   Tematyka spotkania to: „Tajemnice finansów i ubezpieczeń” oraz "Renty pewne i wycena kredytów". Wykładu wysłuchało około 120 uczniów.
  • Spotkania z p. dr. Mariuszem Bartosiakiem - wykładowcą Uniwersytetu Łódzkiego - Wydział Filologiczny – Katedra Dramatu i Teatru - Instytut Kultury Współczesnej.
   Poniżej podajemy szczegółową tematykę wygłoszonych wykładów, w których każdorazowo uczestniczyły 3 klasy, czyli około 120 uczniów:
   - 28 października 2014r. – "Złoty podział w sztuce i filozofii starożytnej Grecji".
   - 12 listopada 2014r. – "Święta geometria w europejskim Średniowieczu i Renesansie".
   - 18 listopada 2014r. – "Podstawy teorii chaosu. Współczesne teorie naukowe w kulturze i sztuce".
   - 3 grudnia 2014r. – "Geometria fraktalna. Język matematyki w sztuce i naturze".
   GALERIA ZDJĘĆ
 • W dniach 24, 25 i 26 listopada 2014r. w auli XXI LO zorganizowana została szkolna międzyprzedmiotowa sesja konkursowa, w której wzięły udział wszystkie grupy, przygotowujące prezentacje i pokazy związane z tematyką projektu.
  Zaangażowane były przy tym wszystkie klasy pierwsze i drugie oraz klasa IIIA.
  Podczas konkursu zobaczyliśmy 36 prezentacji, których twórcy zajmowali się bardzo różnorodnymi problemami, w których odnajdowali powiązanie z matematyką. W tworzenie prezentacji zaangażowało się ponad 130 uczniów naszego Liceum. Mówili o liczbach Fibonacciego, piramidach, pięknej architekturze, złotym podziale w sztuce i naturze, o tańcu, poezji i muzyce, o ciele człowieka, o fenomenie liczb pierwszych, a wreszcie o tym, że życie to gra…..?!
  Sesja była tak zorganizowana, żeby wystąpienia prezenterów mogło obejrzeć jak najwięcej kolegów i koleżanek. W efekcie prawie wszyscy uczniowie naszej szkoły mieli kontakt z przygotowanymi prezentacjami. Na każdej lekcji podczas sesji, oglądało je około 50 uczniów z różnych klas, czyli w sumie ponad 400 osób.
  Poziom prezentacji był bardzo wyrównany, ale po skrupulatnym podliczeniu punktów jury konkursowe wyłoniło zwycięskie drużyny. Nagrody zostały wręczone podczas debaty podsumowującej projekt.
  Regulamin konkursu
  Harmonogram wystąpień poszczególnych grup
  Karta oceny prezentacji
  Wyniki konkursu
  GALERIA ZDJĘĆ

 • Już pod koniec września 2014 roku na stronie internetowej naszego Liceum założyliśmy szkolny blog matematyczny, na którym otworzyliśmy dyskusję dotyczącą problematyki projektu.
  Szkolny blog matematyczny: jezykmatematyki.blogspot.com
  Do chwili obecnej blog ten odwiedziło ponad 1350 osób. Pojawiły się także pierwsze ciekawe opracowania i komentarze.
  Mamy nadzieję, że blog będzie odwiedzany i systematycznie aktualizowany także po zakończeniu projektu. Już dziś do tego zachęcamy wszystkich zainteresowanych.

 • Opracowany został również plakat, promujący nasz projekt oraz przygotowano pamiątkowe długopisy z logo Fundacji mBanku.
  Zobacz plakat.
  Zobacz długopis.

 • 17 grudnia 2014 roku o godzinie 12:00 zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych na debatę podsumowującą projekt.
  Debata odbyła się pod hasłem: „Czy dostatecznie dobrze język matematyki opisuje otaczającą nas rzeczywistość?”
  Zaproszenie na sesję przyjęli:
  • dr hab. Mariusz Bartosiak – Wydział Filologiczny – Instytut Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego - wygłosił wykład nt. „Podejście humanistyczne do nauk matematycznych."
  • dr inż. Jacek Białek z Katedry Metod Statystycznych – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego - wygłosił wykład nt. „Matematyka wykorzystywana jako narzędzie opisywania zjawisk gospodarczych.”
  • mgr Jacek Człapiński – metodyk Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – wygłosił wykład nt. „Czy matematyka jest wszechobecna?”
  • dr Marcin Górecki – nauczyciel języka polskiego XXI LO w Łodzi - wygłosił wykład nt. „Złoty środek na podejmowanie decyzji w życiu codziennym.”
  Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przyjęcie zaproszenia i tym samym podniesienie rangi naszej uroczystości.
  W imprezie wzięli udział uczniowie klas, z których drużyny zdobyły pierwsze miejsca w konkursie szkolnym oraz wszyscy zainteresowani, którzy wcześniej zgłosili chęć udziału w dyskusji. Wszystkich uczniów biorących udział w debacie było tym sposobem około 80.

  Program debaty Rozwiń

  GALERIA ZDJĘĆ
  Zobacz wykład dr hab. Mariusza Bartosiaka
  Zobacz wykład dr Marcina Góreckiego

 • W realizacji projektu wzięli aktywny udział:
  • p. dyrektor - mgr Małgorzata Zaradzka - Cisek – współpomysłodawca i promotor projektu, juror konkursu szkolnego,
  • p. v-ce dyrektor – mgr inż. Dorota Kalinowska – partner logistyczny przedsięwzięcia, juror konkursu szkolnego,
  • wszyscy nauczyciele matematyki XXI LO Łodzi:
   mgr Hanna Ejzert,
   mgr Joanna Tralewska-Skowron,
   mgr Jacek Kowalewski,
   mgr Krzysztof Rynkowski,
  • mgr Katarzyna Swojnóg – nauczyciel informatyki, administrator szkolnej strony internetowej i szkolnego bloga matematycznego,
  • dr Marcin Górecki – nauczyciel języka polskiego, prowadzący debatę podsumowującą, juror konkursu szkolnego
  • mgr Dariusz Chętkowski – nauczyciel języka polskiego i etyki, juror konkursu szkolnego,

BARDZO DZIĘKUJEMY TAKŻE:
p. Włodzimierzowi Liberskiemu - kierownikowi administracyjnemu XXI LO,
p. Małgorzacie Żurek – głównej księgowej XXI LO w Łodzi.

BEZ ICH POMOCY REALIZACJA PROJEKTU NIE BYŁABY MOŻLIWA!!!


Koordynatorką wszystkich działań i autorką powyższego sprawozdania była
Hanna Ejzert - przewodnicząca Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Ścisłych,
lider WDN - XXI LO w ŁodziZDALNE NAUCZANIE 1 procent

1% podatku dla XXI LO 1 procent

E-dziennik

Zastępstwa klasy zwalniane

Plan lekcji plan lekcji

Prawo szkolne statut

Skład SU samorzad uczniowski

SU na Facebooku samorzad uczniowski

Do pobrania do pobrania

BIP bip

Informacje Administratora
Danych Osobowych