Informacja Administratora Danych Osobowych

1. Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych.
Administratorem danych osobowych prezentowanych na tej stronie internetowej jest XXI LO w Łodzi, przy ul. Kopernika 2, 90-509, Łódź. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail ADO@lo21lodz.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail IOD@lo21lodz.pl lub pisemnie na adres XXI LO w Łodzi, ul. Kopernika 2, 90-509, Łódź.

2. Cele przetwarzania danych.
Administrator przetwarza dane osobowe w celu pełnego i wyczerpującego udostępniania szkolnej strony internetowej, która pełni bardzo ważną funkcję informacyjną i promocyjną naszej placówki.

3. Podstawa prawna przetwarzania.
Dane osobowe prezentowane na naszej stronie są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1.a) rozporządzenia UE 2016/679, tj. na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, i są konieczne do pełnej realizacji celów, jakie pełni szkolna strona internetowa.

4. Okres przechowywania danych.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.
Dane osobowe uczniów takie jak zdjęcia, informacje o imprezach, konkursach czy osiągnięciach będą usunięte ze szkolnej strony internetowej najpóźniej po upływie 3 lat od opuszczenia przez niego szkoły.

5. Przekazywanie danych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom i organom państwowym upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

7. Zautomatyzowane przetwarzanie.
Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.E-dziennik

Zastępstwa klasy zwalniane

Plan lekcji plan lekcji

Prawo szkolne statut

Skład SU samorzad uczniowski

SU na Facebooku samorzad uczniowski

Do pobrania do pobrania

BIP bip

Informacje Administratora
Danych Osobowych