Informacje dla maturzystów

Harmonogram egzaminów w 2017 r. na stronie OKE

Harmonogram egzaminów w 2017 r. na stronie CKE

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

Komunikat CKE o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w roku szkolnym 2016/2017

Wewnątrzszkolna instrukcja maturalna 2017
Wyszukiwarka kierunków i uczelni wg przedmiotów zdawanych na maturze
(studia stacjonarne)Wyniki matur pisemnych
E-dziennik

Zastępstwa klasy zwalniane

Plan lekcji plan lekcji

Prawo szkolne statut

Skład SU samorzad uczniowski

SU na Facebooku samorzad uczniowski

Do pobrania do pobrania

BIP bip