Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:


Rada Rodziców XXI Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Łodzi działa na podstawie
art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148)
oraz §16. ust. 4. Statutu XXI LO im. B. Prusa w Łodzi.1% podatku dla XXI LO 1 procent

E-dziennik

Zastępstwa klasy zwalniane

Plan lekcji plan lekcji

Prawo szkolne statut

Skład SU samorzad uczniowski

SU na Facebooku samorzad uczniowski

Do pobrania do pobrania

BIP bip

Informacje Administratora
Danych Osobowych