Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:


Podstawą prawną funkcjonowania rady rodziców jest Ustawa MEN z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910). Art. 83 poz.1 – 6, art. 84 poz. 1-7, art. 91,100, 102 i 109 oraz §17. ust. 3 Statutu XXI LO im. B. Prusa w Łodzi.ZDALNE NAUCZANIE 1 procent

1% podatku dla XXI LO 1 procent

E-dziennik

Zastępstwa klasy zwalniane

Plan lekcji plan lekcji

Prawo szkolne statut

Skład SU samorzad uczniowski

SU na Facebooku samorzad uczniowski

Do pobrania do pobrania

BIP bip

Informacje Administratora
Danych Osobowych