Progi punktowe

Progi punktowe uzyskane w naborze na rok szkolny 2016/17
KlasaMinimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
1A
humanistyczna
126 200
1B
matem-przyrodnicza
133176
1C
ekonomiczna
120200
1D
humanistyczna
148200
1E
medyczna
144 200
Progi punktowe uzyskane w naborze na rok szkolny 2015/16
KlasaMinimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
1A
pol-wos-hist-geogr
139,2 168,6
1B 1
mat-chem-biol
144,2200
1B 2
mat-chem-fiz
138,2148,6
1C
ang-mat-wos-geogr
(j.ang, j.niem)
136,2200
1D
pol-wos-mat-hist-geogr
137,6200
1E
biol-mat-chem
145,6 200
Progi punktowe uzyskane w naborze na rok szkolny 2014/15
KlasaMinimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
1A
pol-wos-hist-geogr
139,2 200
1B 1
mat-chem-biol
141,4155,2
1B 2
mat-chem-fiz
138,8163
1C 1
ang-mat-wos-hist-geogr
(j.niem)
140200
1C 2
ang-mat-wos-hist-geogr
(j.franc)
129,8 169,4
1D
pol-wos-mat-hist-geogr
148,8200
1E
biol-mat-chem
145,2 200
Progi punktowe uzyskane w naborze na rok szkolny 2013/14
KlasaMinimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
1A
pol-wos-hist-geogr
142 200
1B 1
mat-chem-biol
131167
1B 2
mat-chem-fiz
140158
1C 1
ang-mat-wos-hist-geogr
(j.franc)
137200
1C 2
ang-mat-wos-hist-geogr
(j.niem)
127 200
1D
pol-wos-mat-hist-geogr
153200
1E
biol-mat-chem
142 167
Progi punktowe uzyskane w naborze na rok szkolny 2012/13
KlasaMinimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
1A
pol-wos-hist-geogr
147.6 200
1B 1
ang-wos-hist-geogr
146.4200
1B 2
niem-wos-hist-geogr
132.6159.4
1C
ang-mat-wos-hist-geogr
138.4 200
1D
pol-wos-mat-hist-geogr
150.4200
1E
biol-mat-chem-fiz
144.4 200
1F
mat-chem-fiz-biol
140.4166.2
Progi punktowe uzyskane w naborze na rok szkolny 2011/12
KlasaMinimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
1A
pol-hist-wos
dziennikarska
130 200
1B
pol-ang-hist-wos
europejska
119200
1C
mat-geogr-wos
ekonomiczna
125 159
1D
pol-hist-wos
prawnicza
132 200
1E
biol-chem-mat
126 200
1F
mat-fiz-chem
117159
Progi punktowe uzyskane w naborze na rok szkolny 2010/11
KlasaMinimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
1A
pol-hist-ang
138 200
1B
ang-hist-wos-pol
131152
1C
mat-geogr-wos
127 157
1D
pol-hist-wos
141 200
1E
biol-chem-mat
136 165
1F
mat-fiz-chem
124 161
Progi punktowe uzyskane w naborze na rok szkolny 2009/10
KlasaMinimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
1A
pol-hist-ang
142 200
1B-1
ang-hist-wos
142166
1B-2
niem-hist-wos
127200
1C-1
ang-mat-geogr
139 162
1C-2
niem-mat-geogr
123 160
1D
pol-hist-wos
141 200
1E
biol-chem-fiz
144 166
1F
mat-fiz-chem
135 157


E-dziennik

Zastępstwa klasy zwalniane

Plan lekcji plan lekcji

Prawo szkolne statut

Skład SU samorzad uczniowski

SU na Facebooku samorzad uczniowski

Do pobrania do pobrania

BIP bip