Minima i maksima punktowe

Minimalna i maksymalna liczba punktów uzyskana przez kandydatów, na etapie przydziału do poszczególnych klas, w naborze na rok szkolny 2018/19
KlasaMinimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
1A
j.polski, j.angielski, historia, geografia
149,8 200
1B1
matematyka, chemia, biologia
160,4176
1B2
matematyka, chemia, fizyka
154,4200
1C
matematyka, geografia, wos
148,6200
1D
j.polski, matematyka, historia
147,4200
1E
biologia, chemia, matematyka,
161,2 200
Minimalna i maksymalna liczba punktów uzyskana przez kandydatów, na etapie przydziału do poszczególnych klas, w naborze na rok szkolny 2017/18
KlasaMinimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
1A
j.polski, j.angielski, historia, geografia
155 200
1B1
matematyka, chemia, biologia
163,2171,4
1B2
matematyka, chemia, fizyka
155,2175
1C
matematyka, geografia, wos
155,4200
1D
j.polski, matematyka, historia
162,6200
1E
biologia, chemia, matematyka,
167,4 200
Minimalna i maksymalna liczba punktów uzyskana przez kandydatów, na etapie przydziału do poszczególnych klas, w naborze na rok szkolny 2016/17
KlasaMinimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
1A
humanistyczna
126 200
1B
matem-przyrodnicza
133176
1C
ekonomiczna
120200
1D
humanistyczna
148200
1E
medyczna
144 200
Minimalna i maksymalna liczba punktów uzyskana przez kandydatów, na etapie przydziału do poszczególnych klas, w naborze na rok szkolny 2015/16
KlasaMinimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
1A
pol-wos-hist-geogr
139,2 168,6
1B 1
mat-chem-biol
144,2200
1B 2
mat-chem-fiz
138,2148,6
1C
ang-mat-wos-geogr
(j.ang, j.niem)
136,2200
1D
pol-wos-mat-hist-geogr
137,6200
1E
biol-mat-chem
145,6 200
Minimalna i maksymalna liczba punktów uzyskana przez kandydatów, na etapie przydziału do poszczególnych klas, w naborze na rok szkolny 2014/15
KlasaMinimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
1A
pol-wos-hist-geogr
139,2 200
1B 1
mat-chem-biol
141,4155,2
1B 2
mat-chem-fiz
138,8163
1C 1
ang-mat-wos-hist-geogr
(j.niem)
140200
1C 2
ang-mat-wos-hist-geogr
(j.franc)
129,8 169,4
1D
pol-wos-mat-hist-geogr
148,8200
1E
biol-mat-chem
145,2 200


E-dziennik

Zastępstwa klasy zwalniane

Prawo szkolne statut

Skład SU samorzad uczniowski

SU na Facebooku samorzad uczniowski

Do pobrania do pobrania

BIP bip

Informacje Administratora
Danych Osobowych