Progi punktowe

Progi punktowe uzyskane w naborze na rok szkolny 2017/18
KlasaMinimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
1A
j.polski, j.angielski, historia, geografia
155 200
1B1
matematyka, chemia, biologia
163,2171,4
1B2
matematyka, chemia, fizyka
155,2175
1C
matematyka, geografia, wos
155,4200
1D
j.polski, matematyka, historia
162,6200
1E
biologia, chemia, matematyka,
167,4 200
Progi punktowe uzyskane w naborze na rok szkolny 2016/17
KlasaMinimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
1A
humanistyczna
126 200
1B
matem-przyrodnicza
133176
1C
ekonomiczna
120200
1D
humanistyczna
148200
1E
medyczna
144 200
Progi punktowe uzyskane w naborze na rok szkolny 2015/16
KlasaMinimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
1A
pol-wos-hist-geogr
139,2 168,6
1B 1
mat-chem-biol
144,2200
1B 2
mat-chem-fiz
138,2148,6
1C
ang-mat-wos-geogr
(j.ang, j.niem)
136,2200
1D
pol-wos-mat-hist-geogr
137,6200
1E
biol-mat-chem
145,6 200
Progi punktowe uzyskane w naborze na rok szkolny 2014/15
KlasaMinimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
1A
pol-wos-hist-geogr
139,2 200
1B 1
mat-chem-biol
141,4155,2
1B 2
mat-chem-fiz
138,8163
1C 1
ang-mat-wos-hist-geogr
(j.niem)
140200
1C 2
ang-mat-wos-hist-geogr
(j.franc)
129,8 169,4
1D
pol-wos-mat-hist-geogr
148,8200
1E
biol-mat-chem
145,2 200
Progi punktowe uzyskane w naborze na rok szkolny 2013/14
KlasaMinimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
1A
pol-wos-hist-geogr
142 200
1B 1
mat-chem-biol
131167
1B 2
mat-chem-fiz
140158
1C 1
ang-mat-wos-hist-geogr
(j.franc)
137200
1C 2
ang-mat-wos-hist-geogr
(j.niem)
127 200
1D
pol-wos-mat-hist-geogr
153200
1E
biol-mat-chem
142 167
Progi punktowe uzyskane w naborze na rok szkolny 2012/13
KlasaMinimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
1A
pol-wos-hist-geogr
147.6 200
1B 1
ang-wos-hist-geogr
146.4200
1B 2
niem-wos-hist-geogr
132.6159.4
1C
ang-mat-wos-hist-geogr
138.4 200
1D
pol-wos-mat-hist-geogr
150.4200
1E
biol-mat-chem-fiz
144.4 200
1F
mat-chem-fiz-biol
140.4166.2
Progi punktowe uzyskane w naborze na rok szkolny 2011/12
KlasaMinimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
1A
pol-hist-wos
dziennikarska
130 200
1B
pol-ang-hist-wos
europejska
119200
1C
mat-geogr-wos
ekonomiczna
125 159
1D
pol-hist-wos
prawnicza
132 200
1E
biol-chem-mat
126 200
1F
mat-fiz-chem
117159
Progi punktowe uzyskane w naborze na rok szkolny 2010/11
KlasaMinimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
1A
pol-hist-ang
138 200
1B
ang-hist-wos-pol
131152
1C
mat-geogr-wos
127 157
1D
pol-hist-wos
141 200
1E
biol-chem-mat
136 165
1F
mat-fiz-chem
124 161
Progi punktowe uzyskane w naborze na rok szkolny 2009/10
KlasaMinimalna
liczba punktów
Maksymalna
liczba punktów
1A
pol-hist-ang
142 200
1B-1
ang-hist-wos
142166
1B-2
niem-hist-wos
127200
1C-1
ang-mat-geogr
139 162
1C-2
niem-mat-geogr
123 160
1D
pol-hist-wos
141 200
1E
biol-chem-fiz
144 166
1F
mat-fiz-chem
135 157


E-dziennik

Prawo szkolne statut

Skład SU samorzad uczniowski

SU na Facebooku samorzad uczniowski

Do pobrania do pobrania

BIP bip

Informacje Administratora
Danych Osobowych