MISJA SZKOŁY


Istniejemy po to, aby zaspokoić potrzeby naszych uczniów, znajdujących się w specyficznym, ciekawym i jednocześnie trudnym okresie ich życia – w okresie przejścia od dzieciństwa do dorosłości, pomagając im rozwijać własną osobowość i stawać się mądrymi, kreatywnymi i niezależnymi ludźmi, dobrze przygotowanymi do pełnienia różnych ról w życiu dorosłym i odpowiedzialnymi w przyszłości za losy swego miasta, regionu i kraju.
Dyrekcja i nauczyciele szkoły zobowiązują się tworzyć przyjazne warunki do realizacji planów naszych uczniów, utrzymując wysoki poziom kształcenia oraz pełniąc właściwą opiekę merytoryczną i duchową. Gwarantujemy bezpieczne i nowoczesne warunki nauki, akceptację kreatywności młodego człowieka w środowisku i jego indywidualny rozwój. W dobrze zorganizowanym i zarządzanym oraz przyjaznym środowisku szkolnym, dokładając starań, zadbamy, aby oferta edukacyjna szkoły zadowoliła naszych uczniów i ich rodziców.


Małgorzata Zaradzka-Cisek
Dyrektor XXI LO im. B. Prusa w ŁodziE-dziennik

Zastępstwa klasy zwalniane

Plan lekcji plan lekcji

Prawo szkolne statut

Skład SU samorzad uczniowski

SU na Facebooku samorzad uczniowski

Do pobrania do pobrania

BIP bip