Rada Pedagogiczna XXI LO

Dyrektor

Wicedyrektor

Pedagog szkolny

Język polski:

Język angielski:

Język niemiecki:

Język francuski:

Język hiszpański:

Wiedza o kulturze:

Historia / Wos:

Przedsiębiorczość:

Geografia:

Biologia:

Matematyka:

Fizyka:

Chemia:

Informatyka:

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Wychowanie fizyczne:

Religia/etyka:

Biblioteka:Pozostali pracownicy szkoły:


Główny księgowy

Kierownik gospodarczy

Sekretarka szkoły

Pielęgniarka szkolnaE-dziennik

Zastępstwa klasy zwalniane

Prawo szkolne statut

Skład SU samorzad uczniowski

SU na Facebooku samorzad uczniowski

Do pobrania do pobrania

BIP bip

Informacje Administratora
Danych Osobowych