Polsko-serbska wymiana młodzieży w KDP w Trogen w Szwajcarii
grudzień 2016


W dniach 5.12.2016 – 21.12.2016 dwunastu uczniów klasy IIc z wychowawczynią p. K. Bednarek uczestniczyło w międzynarodowym projekcie wymiany młodzieży, organizowanym przez Europejskie Centrum Młodzieży w Łodzi przy partnerstwie szwajcarskiej fundacji Kinderdorf Pestalozzi w Trogen.
Przed wyjazdem wybrano uczestników projektu oraz przeprowadzono z nimi rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim. Uczniowie wybrali jeden z trzech zaproponowanych im tematów "Komunikacja międzykulturowa", nad którym pracowali w grupach podczas warsztatów, zorganizowanych w ECM.
Podczas pobytu w Szwajcarii uczniowie doświadczali życia razem grupą z Serbii uczestniczyli we wspólnych warsztatach integracyjnych, podczas których zajmowali się tematami związanymi z rozwojem osobistym, antydyskryminacją i komunikacją międzykulturową.
Uczniowie stworzyli również własną audycję radiową i uczestniczyli w wycieczkach m.in. do Sankt Gallen, Liechtensteinu i Zurichu.
Ostatnia fazą projektu było ułożenie planu, który miał na celu podzielenie się zdobytymi umiejętnościami wśród rówieśników w swojej szkole.
Pobyt w Szwajcarii i korzyści z niego płynące na długo pozostanie w naszej pamięci.E-dziennik

Zastępstwa klasy zwalniane

Plan lekcji plan lekcji

Prawo szkolne statut

Skład SU samorzad uczniowski

SU na Facebooku samorzad uczniowski

Do pobrania do pobrania

BIP bip

Informacje Administratora
Danych Osobowych