Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w r.sz.2017/18


Dwa dni do dyspozycji Dyrektora szkoły.


Szkoła w tych dniach pełni funkcje wychowawczo – opiekuńcze. Prosimy uprzejmie o podjęcie decyzji, czy Państwa dzieci w te dni pozostaną pod Państwa opieką (młodzież niepełnoletnia), czy ma im ją zapewnić szkoła. W tym celu prosimy o wypełnienie tabeli, do której link jest zamieszczony poniżej. W przypadku zmiany decyzji w ww. sprawie, prosimy o dostarczenie oddzielnej deklaracji na kartce do wychowawcy klasy.


Oświadczenie w sprawie dni wolnych - do pobrania


E-dziennik

Prawo szkolne statut

Skład SU samorzad uczniowski

SU na Facebooku samorzad uczniowski

Do pobrania do pobrania

BIP bip

Informacje Administratora
Danych Osobowych