Debata oxfordzka w języku angielskim


„Youth should help immigrants” - to teza debaty, która w dniu 14.11.2017 odbyła się w XXI LO. Ta debata oxfordzka w języku angielskim była efektem wielodniowych przygotowań grupy młodzieży z łódzkich liceów, Włoch i Hiszpanii. Naszą szkołę z ramienia fundacji reprezentowały Jagoda Banasiak, Adrian Kobyłecki, Justyna Krzyżaniak, Paulina Mączka oraz Agnieszka Światłowska. Seria debat organizowanych w łódzkich liceach jest elementem projektu Erasmus+ „Los człowieka wygnanego,” którego organizatorem jest Fundacja „euro event”. Oprócz bardzo aktywnej publiczności, którą stanowili uczniowie klas 1a, 2a, 2c i 3c, do debaty dołączyły Nina Baranowska i Maria Bednarek z 1a oraz Michał Wysocki i Paweł Kubicki z klasy 3c w roli aktywnych dyskutantów. Debata została poprowadzona bardzo profesjonalnie przez uczestników projektu, ale bez wątpienia to niezwykle merytoryczne i pogłębione argumenty oraz trafne spostrzeżenia naszych uczniów zdecydowały o jej sukcesie. Sama debata opierała się na 4 aspektach nierozerwalnie związanych z migracją – edukacji, rynku pracy, ekonomii i opiece zdrowotnej. Była ona poprzedzona wstępnym głosowanie publiczności za/przeciw postawionej tezie. Również po zakończeniu debaty, po wysłuchaniu głosu publiczności przeprowadzono głosowanie ponownie, ale tym razem wyniki były znacząco inne, co wskazuję na niewątpliwą siłę użytych w debacie argumentów. Gratulacje
Serdeczne podziękowanie należą się p. Iwonie Pachom za wybranie naszej szkoły do projektu, anglistkom A. Bator, K. Golec i A. Kawczyńskiej-Seider za zaangażowanie, bez którego to wydarzenie nie miałoby miejsca oraz p. W. Liberskiemu i obsłudze szkoły, którzy wsparli nas (niezawodnie jak zawsze) pomocą techniczną.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym

E-dziennik

Zastępstwa klasy zwalniane

Plan lekcji plan lekcji

Prawo szkolne statut

Skład SU samorzad uczniowski

SU na Facebooku samorzad uczniowski

Do pobrania do pobrania

BIP bip

Informacje Administratora
Danych Osobowych